ZMNIEJSZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Oczekiwano, że korzystając z przykładu Sta­nów Zjednoczonych, każda szkoła średnia zatrudni doradcę, który służyłby uczniom pomocą w sprawach osobistych, związanych z nauką i wyborem zawo­du. Nawet jeśli uczeń zostałby skierowany przez personel szkoły, to ori, a nie szkoła pełniłby rolę klienta, a doradca nie byłby zobowiązany do potraktowania problemów zgłoszonych przez personel za swoje podstawowe zadanie.Zmniejszanie środków finansowych na edukację i zmiana poglądów doty­czących roli nauczyciela, który teraz miał „globalnie” podchodzić do kwestii uczenia dzieci, przyczyniły się do wylansowania koncepcji nauczyciela jako do­radcy. Oczekiwano, że dyrektor będzie doradzał dzieciom w szeregu kwestii, od osobistych i interpersonalnych po naukowe. Stopniowo rolę tę przejęli zwyczaj­ni nauczyciele, a niezbędne umiejętności (np. aktywne słuchanie, rozumienie, wyjaśnianie i podsumowywanie) stały się tematem kursów doszkalających i pu­blikowanych broszur (np. Langham i Parker, 1989).

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !