ZWIĄZEK ZACHOWANIA Z KONSEKWENCJAMI

Podkreśla się w nich związek danego za­chowania z jego konsekwencjami – zachowanie, po którym następuje przyjem­ne doświadczenie, ma większą szansę być powtórzone, a zachowanie, które nie przynosi korzyści, lub którego rezultaty są nieprzyjemne, ma mniejszą szansę ponownego wystąpienia. Ta prosta zasada wywodząca się z badań nad zwierzę­tami nie przekłada się tak łatwo na skomplikowane sytuacje społeczne, z który­mi mamy do czynienia np. w klasie czy na podwórku.Zachowania społeczne ludzi są złożone, a ich doświadczenia związane z po­zytywnymi i negatywnymi rezultatami swojego postępowania nie dają się łatwo sprowadzić do pojedynczych przyczyn i skutków. Źródła obserwowanych zacho­wań są wielorakie, a możliwości kontrolowania ich przez osoby mające władzę dość ograniczone. Na przykład dla nastolatków aprobata rówieśników stano­wi zdecydowanie silniejsze wzmocnienie niż jakakolwiek nagroda (materialna lub nie), którą ma do swojej dyspozycji nauczyciel.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !