ZWIĄZKI Z INNYMI ZABURZENIAMI

W sytuacji, kiedy jednocześnie występuje więcej niż jeden zespół chorobo­wy, mówi się o współistnieniu zaburzeń. Z depresją współwystępują często za­burzenia zachowania oraz opozycyjne przeciwstawianie się (Angold i Costelło, 1993). Przyczyny istnienia tych związków nie są jasne, znaczenie ma jednak fakt, że rokowania wobec dzieci z zaburzeniami zachowania nie zależą od tego, czy cierpią one także na depresję (Harrington i in., 1991). W większości podobnych przypadków rodzina nie jest obciążona depresją, dlatego można przypuszczać, że u tych młodych ludzi depresja nie jest przyczyną zaburzeń zachowania, lecz wynika z refleksji nad trudnymi przeżyciami. Najczęściej jednak depresji towarzyszą zaburzenia lękowe – aż 75% mło­dych ludzi z depresją zdradza objawy lęku (Merikangas i Angst, 1994). Silne lę­ki poprzedzają niekiedy początek zespołu depresyjnego (Brady i Kendall, 1992) i mogą oznaczać, że depresja będzie głęboka (Bernstein, 1991). Brak jednak do­wodów na to, że mamy tu do czynienia z odrębną jednostką chorobowy, wyda­je się raczej, że współwystępowanie zaburzeń wywiera silniejszy negatywny wpływ na życie chorego.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !